Terapiforløb

Skam

Den største forhindring for du kan leve det liv som du ønsker er din skam.Det er efter min erfaring det som gør at vi bliver siddende fast i mønstre fra barndommen som vi har svært ved at acceptere...

Brokkursus – Pakke

I løbet af de 10 uger vil du få mere klarhed over, hvad der kan få dig til at brokke dig. Vi siger i Danmark at brok er vores national sport. Det er ikke så langt fra sandheden. I Danmark har vi...

Hvid Essens – Pakke

I løbet af de 10 uger vil du få mere kontakt til dine ressourcer, som er bosiddende i dig som nærvær/tilstedeværelse, jordforbindelse, vilje, indre støtte, soliditet, selvtillid, commitment, og...

Emotionel processering

For at der kan skabes en forandring, kræves det, at vi kommer til kernen af vores ubehag eller problem. Kernen af vores problem er et bestemt følelsesmæssig imprint, som ofte er opstået i barndommen...

Indre barn terapi

Hvad er det indre barn? Det indre barn består af to aspekter. Det første aspekt er det såret barn. Det er de uintegrerede emotioner/følelser fra vores barndom, som blander sig i vores voksenliv. Når...

Hvorfor terapi?

Vi blev såret i relationer og vi heler i relationer. Vi mennesker har to fundamentale behov udover det helt basale mad, drikke og et tag over hovedet. Disse to behov handler om at kunne være i kontakt...