indre barn terapi

Indre barn terapi

Hvad er det indre barn? Det indre barn består af to aspekter. Det første aspekt er det såret barn. Det er de uintegrerede emotioner/følelser fra vores barndom, som blander sig i vores voksenliv. Når de er tilstede så er det som om vi kastet tilbage i fortiden. Vi ser fx en mand på gaden som kigger på os. Den måde som han kigger på os minder os om den måde som vores far kiggede på os når han skældte os ud. I det øjeblik er vi ikke længere den voksne udgave af os, men derimod har vi taget tidsmaskinen tilbage i fortiden da vi var i mellem to og fire.

Hvis vi observerer os selv vil vi opdage, at det hele starter med en følelsesmæssig oplevelse som giver os et ubehag. Og vi fortæller os selv en historie om ubehaget. Hvis vi øjeblikket kan blive med følelsen, mærke hvor den sidder i vores krop. Så kan vi begynde at regulere os selv. Det er det som den indre barn terapi handler om, at vi bliver vores egen kærlige forældre.

Det andet aspekt af det indre barn er det magiske barn. Det magiske barn den del af som er ubetinget. Vores essens, det som er iboende i os, den gang vi naturlige og uskyldige. Ved at udtrykke vors essens bringer det os tættere på os selv. Vores essens kan have mange forskellige udtryk. Fx den kan være legende, let, føles som champagne bobbler i maven m.m

Fælles for essensen er at det ubetinget af omgivelserne. Dog har mødet med vores forældre haft effekt på om vi kan tillade os selv at opleve vores essens som den er. Vores essens er vores autentiske selv.

Indre barn terapien er protokol på fire og tyve sessioner.

Vær session handler om et specifikt aspekt fra barndommen. Sessioners formål er at du lærer at omfavne det indre barn i dig. Og jo mere du omfavner og accepterer det indre barn i dig. Jo mere vil det magiske barn komme frem og du vil blive mere dig.

Det indre barn terapi, kræver et stort commitment fra dig. Der vil være hjemmeopgaver efter vær session som støtter op og leder til den næste session. Det indre barn terapi, er det mest grundlæggende arbejde for indre transformation i min optik. Når vi kan møde den den del af os, får vi mindre og mindre brug for at blive reguleret af andre.

At vi ser vores medmennesker som dem de er og ikke vores mor og far. For i det indre barns verden, bliver alle enten set som dets mor eller far. Når vi lærer at give omsorg og regulere os selv, så sker der et fundementalt skifte inden i os. Vi går fra at være identificeret med et barn til at blive voksne. Og vi tager vores kraft tilbage til os selv. Og vi kan begynde på at skrive et nyt kapitel i vores liv. Og vi lærer at være med det ukendte. Da livet er magisk. Og det magiske er ikke velkendt!

Similar Posts