hvad er terapi

Hvorfor terapi?

Vi blev såret i relationer og vi heler i relationer. Vi mennesker har to fundamentale behov udover det helt basale mad, drikke og et tag over hovedet. Disse to behov handler om at kunne være i kontakt med andre mennesker, en del af flokken, da vi er sociale væsener, og at kunne have vores værdighed og være os selv, også i kontalt med andre mennesker.

Vores forældre gjorde, hvad de kunne med den viden og bagage som de selv har fået med fra deres barndom. Vores forældre var børn som fik børn. Da vi var børn så vi vores forældre som guder da vi var dybt afhængige af dem som små børn. Vores mor bar os i ni måneder og for de fleste vedkommende betød det, at vi næsten optog alt hendes tid. Hvis vi ikke fik mad, berøring og omsorg, ville vi dø. Så vi har tillært os en række overlevelsesmekanismer i sammenspil med vores forældre.

Hvordan vi blev mødt af vores forældre i de forskelllige udviklingsfaser i vores barndom, fortæller en hel del om hvordan vi er sammenspillet med andre mennesker. Nogle af os har lært at vi skal give os selv op i kontakt med andre og andre har lært at de skal holde tibage i kontakten med andre. Det der clasher i kontakten med andre er vores forskellige forsvarsmekanismer som vi tillært os fra barndommen. Ved at du får bevidsthed om dine egne forsvarsmekanismer, bliver det også nemmere at være dig sammen med andre.

I terapien møder jeg dig der hvor du er i dit liv. Vi kan udforske de problematiker som du på givende tidspunkt er udfordret af. Vi tager udgangspunkt der hvor du er. I min optik er grunden til vores smerte at vi ikke er i tilstede nu og her. Vi er enten fanget i fortiden eller vi drømmer om fremtiden. I terapien handler det om at du kommer tilstede nu og her.

Vi tager udgangspunkt i kroppen. Da kroppen altid er nu og her og ikke ligesom sindet vandrer rundt. Du har måske prøvet at have tandpine før? Og du erindrer helt sikkert du var tilstede i kroppen, der var intet sted som du flygte hen andet måske at tage noget smerte stillende. Mange af os mærker først at vi har en krop når vi oplever smerte i kroppen. Vores kultur inviterer til at vi opholder os i den mentale sfære, og vi er mindre eller slet ikke i kontakt med vores krop.

Min rolle som terapeut er at holde dig i hånden og være der for dig med min empati, nærvær, interesse, nysgerrighed og medfølelse.

Det er vigtigt at terapien går i en retning af pro liv.

Hvad mener jeg med det? At du som klient bliver mere dig og mere levende. Og mere i kontakt om hvad der foregår inden i dig. Og at du kan rumme dine emotioner og følelser uden at skulle undertrykke, skubbe dem væk eller bedøve dem. Tillid kommer igennem erfaring. Og din tillid til mig kommer b.la af at jeg holder vores aftaler, at jeg er der for dig, at jeg har din bedste interesse for øje.

Som terapien skrider frem for vi forhåbentligt skabt det man kalder for en terapeutisk alliance. Dette sker igennem at du får mere tillid til mig. Din rolle som klient er at overholde vores aftaler, betale for terapien, lave de hjemmeopgaver som jeg giver dig(det er selvfølgelig op til dig, du får dog mere ud af din terapi, ved at lave dem)

Similar Posts